El Batxillerat té com a finalitat la formació integral, intel·lectual i humana dels alumnes, així com la seva orientació i preparació per als ensenyaments universitaris, per als CFGS, per a altres estudis superiors i per a la vida laboral activa.

Modalitats

El nostre centre ofereix les modalitats següents:

Seguiment individualitzat

El pas de l’ESO a Batxillerat acostuma a generar força neguit i incertesa. Per aquest motiu, un dels eixos del nostre caràcter de centre pren aquí encara més rellevància: el seguiment individualitzat.

Els motius que impulsen un jove a cursar el batxillerat poden ser molt diversos. Cada jove té unes necessitats, unes competències, unes inquietuds i uns objectius diferents. Per aquest motiu, al Virolai creiem en els itineraris individualitzats, específics per a cada alumne, i planificats i coordinats d’acord amb les seves necessitats. Contacta amb nosaltres, i t’explicarem com s’ajusta la nostra oferta formativa al teu fill/a.

Projecte
Virolai 2.0

Un segon eix del nostre caràcter de centre és el nostre projecte Virolai 2.0. L’etapa de secundària està, des de fa més de 10 anys, completament digitalitzada i en constant renovació; tecnologia i tècniques tradicionals-analògiques conviuen perfectament i l’alumnat acaba l’etapa de batxillerat amb una excel·lent competència digital i perfectament preparat per a construir coneixement, sigui quin sigui el seu itinerari formatiu posterior. Per aquest motiu, ni una situació de confinament com la viscuda el curs passat, ni la reducció de presencialitat que marca el departament enguany, impedeix que l’aprenentatge i seguiment –acadèmic i emocional- dels alumnes continuï endavant (classes online, classes en streaming, llibres digitals, intranet amb recursos propis, google apps, etc…).

Llengües estrangeres

Un tercer eix que cal destacar és el projecte de llengües estrangeres. Tots els alumnes disposen d’una English Native Assistant durant tot el curs; i de la possibilitat de cursar el batxillerat dual, amb el qual seguirà el pla d’estudis dels EEUU i estarà tutoritzat per professionals nord-americans.