EDUCACIÓ INFANTIL

Aquesta etapa comprèn tres cursos:

  • 1r d’Educació Infantil (3 anys).
  • 2n d’Educació Infantil (4 anys).
  • 3r d’Educació Infantil (5 anys).

Professionals

Cada classe està al càrrec d’una mestra-tutora que imparteix la majoria de les matèries curriculars. La psicomotricitat, la música, així com les activitats complementàries (anglès, informàtica…) estan a càrrec de mestres especialistes. El departament de psicopedagogia col·labora estretament en l’activitat docent d’aquesta etapa.

Desenvolupament Integral

El desenvolupament dels nens i nenes en aquesta etapa depèn de les característiques personals i, sobretot, de l’ambient familiar i social en què es troben. L’escola proporciona al nen/a les eines necessàries per assolir una formació integral, tot respectant el seu desenvolupament evolutiu.