EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Educació Primària va des dels 6 anys fins als 12 anys i és l’etapa més llarga de l’educació dels alumnes.

Aquesta etapa comprèn sis cursos i s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun:

  • Cicle Inicial: 1r i 2n de primària.
  • Cicle Mitjà: 3r i 4t de primària.
  • Cicle Superior: 5è i 6è de primària.

Cadascun d’aquests cicles té uns objectius propis lligats a la maduració de l’edat i al currículum.

Durant el transcurs d’aquesta etapa un dels objectius prioritaris  és consolidar les capacitats adquirides i desenvolupar les competències bàsiques (competències comunicatives, metodologiques i personals), per això  proporcionem als nostres alumnes una educació que els hi permeti anar construint les seves  pròpies capacitats i les seves  habilitats socials.

Al llarg dels tres cicles donem  molta importància a la cultura de l’esforç, del treball, de l’estudi, potenciant així la autonomia de l’alumne.

Professionals

Mestres tutors.

Imparteixen la major part de les àrees del grup del qual són responsables. Són el mitjancer principal entre el col·legi i les famílies.

Mestres especialistes.

S’encarreguen de les àrees d’anglès, expressió musical, educació física, les activitats dels desdoblaments i la docència compartida.

Acció tutorial

Al Virolai, l’acció tutorial és un dels nostes puntals. Per això, el tutor/a i les famílies treballen conjuntament i estretament pel benestar de l’alumne amb tutories individualitzades i tenint cura dels problemes i conflictes a l’aula.

Els tutors tenen reunions setmanals amb el DOP (departament d’orientació psicopedagògic) per tal de donar la màxima cobertura i atenció als problemes i ajudar a la seva resolució, tot vetllant per l’alumne.

 

Desdoblamets – Docència compartida

En aquesta etapa les àrees intrumentals (Llengua catalana, Matemàtiques i Llengua anglesa) estan desdoblades. És a dir, dos docents per a cada grup. Aquesta organització permet donar una major atenció a la diversitat del nostre alumnat.

Sortides i colònies

Objectiu d’etapa

Aquesta és una etapa dedicada a l’assoliment de les competències bàsiques a la vegada que es desperta la curiositat dels alumnes per aprendre. En definitiva, donar instruments i estratègies per afrontar amb garanties l’educació secundària obligatòria.