EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aquesta etapa comprèn sis cursos i s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun:

  • Cicle Inicial: 1r i 2n de primària.
  • Cicle Mitjà: 3r i 4t de primària.
  • Cicle Superior: 5è i 6è de primària.

Professionals

Mestres tutors.

Imparteixen la major part de les àrees del grup del qual són responsables. Són el mitjancer principal entre el col·legi i les famílies.

Mestres especialistes.

S’encarreguen de les àrees d’anglès, expressió musical, educació física, les activitats dels desdoblaments i la docència compartida.

Funcionament (Desdoblamets – docència compartida)

En aquesta etapa les àrees intrumentals (Llengua catalana, Matemàtiques i Llengua anglesa) estan desdoblades. És a dir, dos docents per a cada grup. Aquesta organització permet donar una major atenció a la diversitat del nostre alumnat.

Objectiu d’etapa

Aquesta és una etapa dedicada a l’assoliment de les competències bàsiques a la vegada que es desperta la curiositat dels alumnes per aprendre. En definitiva, donar instruments i estratègies per afrontar amb garanties l’educació secundària obligatòria.