L’Educació Primària és l’etapa per consolidar les capacitats adquirides, desenvolupar les competències bàsiques i potenciar l’autonomia dels alumnes.

Educació Primària va des dels 6 anys fins als 12 anys i és l’etapa més llarga de l’educació dels alumnes.

Aquesta etapa comprèn sis cursos i s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun:

Cicle Inicial: 1r i 2n de primària.
Cicle Mitjà: 3r i 4t de primària.
Cicle Superior: 5è i 6è de primària.
Cadascun d’aquests cicles té uns objectius propis lligats a la maduració de l’edat i al currículum.

Durant el transcurs d’aquesta etapa un dels objectius prioritaris és consolidar les capacitats adquirides i desenvolupar les competències bàsiques (competències comunicatives, metodològiques i personals), per això proporcionem als nostres alumnes una educació que els hi permeti anar construint les seves pròpies capacitats i les seves habilitats socials.

Al llarg dels tres cicles donem molta importància a la cultura de l’esforç, del treball, de l’estudi, potenciant així la autonomia de l’alumne.

Professionals

Mestres tutors
Imparteixen la major part de les àrees del grup del qual són responsables. Són el mitjancer principal entre el col·legi i les famílies.

Mestres especialistes
S’encarreguen de les àrees d’anglès, expressió musical, educació física, les activitats dels desdoblaments i la docència compartida.

Acció tutorial

Al Virolai, l’acció tutorial és un dels nostes puntals. Per això, el tutor/a i les famílies treballen conjuntament i estretament pel benestar de l’alumne amb tutories individualitzades i tenint cura dels problemes i conflictes a l’aula.

Els tutors tenen reunions setmanals amb el DOP (departament d’orientació psicopedagògic) per tal de donar la màxima cobertura i atenció als problemes i ajudar a la seva resolució, tot vetllant per l’alumne.

Desdoblaments – Docència compartida

Al Virolai, l’acció tutorial és un dels nostes puntals. Per això, el tutor/a i les famílies treballen conjuntament i estretament pel benestar de l’alumne amb tutories individualitzades i tenint cura dels problemes i conflictes a l’aula.

Els tutors tenen reunions setmanals amb el DOP (departament d’orientació psicopedagògic) per tal de donar la màxima cobertura i atenció als problemes i ajudar a la seva resolució, tot vetllant per l’alumne.

Sortides i colònies

Objectiu d’etapa

Aquesta és una etapa dedicada a l’assoliment de les competències bàsiques a la vegada que es desperta la curiositat dels alumnes per aprendre. En definitiva, donar instruments i estratègies per afrontar amb garanties l’educació secundària obligatòria.