ESCOLA VIRTUAL VIROLAI

En la situació d’excepcionalitat que encara estem vivint, des del dia que es va comunicar el tancament de les escoles el Col·legi Virolai es va posar en marxa per atendre de la millor manera possible tot l’alumnat i poder seguir amb la màxima normalitat l’activitat lectiva.

I amb aquest compromís es va crear una escola virtual que pogués donar el millor acompanyament emocional i acadèmic possible a tota la comunitat educativa.

Amb totes les eines educatives digitals al nostre abast i a través de vídeo-conferències, webinars, classroom..etc, hem fet una escola virtual en confinament per donar el millor servei als nostres alumnes.

Des de l’inici, l’etapa de Batxillerat està fent 23 sessions online per setmana, amb enviament de feina i atenció personalitzada per part de tot el professorat via correu electrònic. També hi ha tutories, connexions personals i en petits grups per a complementar l’atenció, així com el seguiment del Treball de Recerca a 1r de Batxillerat.

L’etapa d’ESO també va rebre, des del primer moment, feines i activitats així com l’atenció personalitzada del professorat via e-mail. A la segona setmana de confinament es van iniciar les sessions online de gairebé totes les matèries, arribant a un total de 18-19 sessions online a la setmana segons el curs.

A Infantil i Primària, des de l’inici, els tutors/es han anat enviant avisos i recomanacions a través de la plataforma Clickedu, i l’atenció es va fer en dues fases: primer es va enviar a les famílies un seguit de tasques, recomanacions i activitats, i seguidament es va fer un altre enviament d’activitats competencials individualitzades.
A la segona setmana ja es van començar a realitzar sessions online amb els alumnes i progressivament es van anar incrementant aquestes connexions fins arribar a un total de 10 sessions online per setmana a l’etapa d’infantil i de 13 sessions online per setmana a tots els cursos de primària, així com sessions de tutoria amb famílies, seguiment individualitzat i en petits grups.

Totes les sessions online tenen un màxim de 15 alumnes connectats (excepte les matèries comunes de batxillerat i l’educació física a l’ESO).

També el departament d’orientació psicopedagògic està fent seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials i als que necessiten un suport emocional determinat, fent contacte telefònic amb les famílies i amb connexions online.

I a part de les tasques i les sessions online, també hem fet tot un seguit d’activitats d’aprenentatge significatiu i vivencial per a tota la comunitat educativa: manualitats, poesies visuals, el concurs «la mona més mona», el Sant Jordi casolà, xerrades tecnològiques, contacontes, propostes musicals, reptes d’educació física, storytellings, vídeos, receptes, activitats de relaxació en família, contes i cançons en anglès, knollings, trobades amb pares i mares,…etc.

En definitiva una escola a casa, virtual, però propera. Una escola  que té com a objectius: l’acompanyament de tota la comunitat educativa, que els nostres alumnes segueixin el seu procés d’aprenentatge amb la màxima normalitat possible, i que la vinculació amb el Col·legi segueixi tan viva com sempre

No ens aturem.