Us expliquem quins són els eixos a partir dels quals es defineix el model pedagògic del Virolai de Molins de Rei.

Escola a mida

Som una escola privada concertada d’una línia on impartim tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat. Aquest és un dels punts forts del nostre centre, doncs ens permet gaudir i treballar l’afecte i el desenvolupament personal a partir de la proximitat, la immediatesa i la flexibilitat.

Educació emocional

En una escola familiar, el reconeixement i la gestió de les emocions, i la creació d’un clima de confort, de respecte i de confiança són l’eix vertebrador de tota la nostra acció amb els alumnes, posant l’èmfasi en l’assoliment d’actituds i hàbits de conducta al llarg de tota l’etapa escolar.

Innovació

La nostra escola s’ha caracteritzat sempre per ser un centre innovador que busca la millora constant, el creixement i l’excel·lència humana i acadèmica.

Digitalització

Disposem d’un projecte tecnològic propi amb la implementació de recursos digitals de darrera generació per a la millora de l’aprenentatge i dels resultats acadèmics de l’alumnat. Disposem de pissarres digitals, televisions interactives i connectivitat wi-fi a totes les aules i, per donar sentit i unitat a aquestes eines, disposem d’una plataforma de gestió i comunicació per a tota la comunitat.

Escola multilingüe

El món cada cop és més global i necessitem saber comunicar-nos amb més llengües. L’anglès ja ha esdevingut una llengua important per a l’aprenentatge i la comunicació des de ben petits. Comença a introduir-se a EI3 amb un tractament competencial fins al batxillerat amb l’acreditació oficial.

A partir de 5è de primària s’introdueix la segona llengua estrangera, el francès, que té continuïtat com a optativa a l’etapa d’ESO.

Compromís i valors

Al Col·legi Virolai considerem que cal proporcionar a tothom l’oportunitat de viure una vida digna. Per això actuem tant a l’escola, en el nostre entorn social proper, com també amb les comunitats desafavorides per promoure el canvi social sostenible incidint en les causes de la pobresa i les desigualtats.

Escola verda

El Virolai està en ple contacte amb la natura. Volem ajudar a fer arrelar en l’alumnat el sentit ètic i cívic de coresponsabilitat ambiental a partir de l’educació per a la sostenibilitat.