PROGRAMES VIROLIVE RÀDIO 

(EN CONSTRUCCIÓ)

 

 

PLAYLIST USA rock&pop

VIROLIVE RÀDIO PLAYLIST

La ràdio escolar és una eina educativa molt potent i motivadora, on es pot realitzar un treball competencial amb l’alumnat com a principal motor i protagonista principal.
Alguns avantatges de treballar la ràdio a l’escola són:
– Treball de les competències bàsiques de forma motivadora.
– Afavorir l’expressió i la comprensió tant oral com escrita.
– Investigar i crear els continguts individualment i en grup.
– Afavorir l’autonomia de l’alumnat i el treball en equip.
– Treball interdisciplinar de moltes matèries curriculars.
Per la creació de la nostra emissora de ràdio utilitzarem material d’àudio com micròfons, taula de mescles i ordinador, i programes com l’Audacity, que ens servirà per enregistrar i editar les gravacions dels nostres podcasts.