PER UNA ESCOLA RESPECTUOSA I COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT

El caràcter propi del centre, declara en el seu projecte educatiu l’aposta pedagògica i educativa vers la preservació del nostre medi ambient.
El desplegament i el treball de criteris sòlids i coherents, d’hàbits sostenibles i de coresponsabilitat ciutadana han de ser presents en la vida quotidiana del nostre alumnat. Potenciar i tenir cura d’aquest treball és responsabilitat del conjunt d’agents de la nostra comunitat educativa: alumnat , professorat i educadors; administradors i gestors de les infraestructures i serveis complementaris i derivats de l’activitat del centre; de l’AMPA i de les famílies, recolzant i potenciant la coherència amb els criteris que es despleguen dels del centre.

La nostra vila, Molins de Rei , té una història d’especial sensibilitat i compromís amb el medi ambient.
L’any 1992, Molins de Rei, conjuntament amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Torrelles de Llobregat, entren a formar part de l’experiència Residu Mínim impulsada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Partim doncs d’un marc territorial concret on els afers ambientals han estat molt treballats des dels centres i on es van invertir esforços i recursos específics des de les administracions per a potenciar i per fer el seguiment de models ambientals pioners.
Estimem la nostra vila, compromesa i implicada i ens en sentim corresponsables.

Despleguem una proposta didàctica transversal amb criteris i coherència vers la implicació mediambiental del centre.