APRENENTATGE COOPERATIU

Aquest any com a novetat metodològica del centre s’ha començat a treballar, al Cicle Inicial, amb l’aprenentatge cooperatiu.

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que potencia que els infants treballin de forma cooperativa en el màxim d’activitats possibles, ajudant-se i aprenent els uns dels altres. Els membres de l’aula tenen dos responsabilitats, l’aprenentatge dels continguts de l’escola i l’aprenentatge de saber treballar en equip, una competència essencial en el dia a dia.  Les estratègies cooperatives potencien l’aprenentatge de tots les alumnes, a més a més de crear una participació més activa a l’aula.

Aquesta metodologia aporta uns avantatges molt importants a l’aula, com ara:

  • Una millor cohesió de grup.
  • Relacions molt més positives entre companys.
  • Millor rendiment i productivitat.
  • Millora en el rendiment acadèmic, l’autoestima i les habilitats socials.

L’organització de les classes és amb “equips base” de 3 o 4 alumnes. Aquest “equip base” està pensat prèviament pel tutor o tutora de l’aula, ja que es procura que siguin equips heterogenis. Dins de cada equip base cada alumne adopta un rol: secretari, portaveu, coordinador i material. Aquest rol dins del grup fa que cada infant tingui una responsabilitat dins del grup.

A més a més, a l’aula hi ha els quaderns d’equip, uns quaderns que faciliten que els alumnes es facin unes propostes de millora personals i de grup i que juntament amb els companys de l’equip base intentin millorar.