METEOVIROLAI

El projecte MeteoVirolai pretén impulsar la formació en meteorologia i en les tecnologies de la informació a tot el cicle d’ensenyament, tant a l’etapa infantil com primària, en matèries com Coneixement del Medi, Matemàtiques, entre d’altres. Per tal de portar a terme la recollida de dades meteorològiques es va instal·lar  una gàbia meteorològica amb diferents aparells de mesura digitals a l’aula de natura.

Els més petits d’educació infantil treballen la meteorologia de manera més lúdica amb contes i activitats dissenyades per a ells.

El cicle inicial fa observació del temps cada dia  i ho recull mitjançant símbols tot aprenent els fenomens meteorològics. De les dades recollides s’elabora un gràfic.

A cicle mitjà es fa una introducció dels diferents conceptes relacionats amb la nostra estació (aparells de mesura, usos…). Per fer la recerca d’aquesta informació potenciem el treball en equip barrejant alumnes dels dos cursos. D’aquesta manera ens familiaritzem amb tots els conceptes que queden plasmats realitzant diferents activitats. Un cop introduïts i treballats els conceptes, gràcies a que ja estem familiaritzats amb el vocabulari i els materials, podem fer un ús continuat de tots els aparells per extreure’n la informació i fer un registre de les diferents mesures obtingudes.

A cicle superior, 5è comença  fent un estudi i coneixement dels aparells que hi ha a l’estació de l’escola..S’elabora un dossier amb el treball fet pels alumnes després de la cerca d’imatges i informació dels diferents aparells.
Un cop feta la cerca i estudi es presenta a l’alumnat les graelles de presa de dades per a poder anotar-les diàriament. Cada dia un parell d’alumnes per curs puja a l’estació i pren les dades que posteriorment anota a la classe i cada alumne s’ha de fer responsable d’anar-se apuntant les dades.
Totes les dades acaben formant un dossier individual amb les respectives gràfiques (temperatura màxima, mínima i actual, humitat i pressió atmosfèrica) per a poder comparar-les i interpretar-les segons els coneixements adquirits.
A 6è de primària aquestes dades tenen continuïtat, s’utilitzen per comparar els dos anys de presa de dades.