PROJECTE NOUS ESPAIS ESCOLARS

En l’actualitat hi ha un debat obert sobre el canvi del model d’escola a Catalunya. Un dels punts clau on es focalitza la transformació educativa és en repensar els espais escolars, ja que l’ambient físic de l’aula i de l’edifici escolar promou una manera concreta d’entendre el procés d’ensenyament-aprenentatge i les relacions educatives.
En aquest sentit al Virolai estem transformant espais mica en mica per a que els nostres alumnes tinguin la possibilitat d’aprendre en espais agradables, que els convidin a sentir-se’n part, que facilitin el treball cooperatiu, l’exploració, l’acció, la curiositat i la descoberta.
Així, els últims anys hem transformat algunes aules en nous espais, com la sala Croma, l’aula d’arts escèniques, la medialab, l’aula TESLA i l’aula de natura.