SCIENCE BITS

A l’etapa de secundària estem aplicant el projecte de Science Bits, un currículum de ciències basat en la investigació i dissenyat per aprendre comprenent.
Aquesta manera d’aprendre ofereix una nova metodologia per ensenyar ciències que motiva als nostres estudiants i facilita la comprensió de conceptes científics amb vídeos introductoris que inciten a la curiositat científica, i un posterior tractament de la informació d’una manera atractiva.