PROJECTE TREVA

El programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula) aplica la relaxació i mindfulness a l’escola com a resposta a les necessitats existents en la majoria d’aules en l’actualitat. També pretén oferir la relaxació com a contribució a la innovació psicopedagògica per a l’educació al segle XXI.
La relaxació a més de ser un recurs per a la docència de qualsevol assignatura, proporciona a alumnes i professors un espai d’intimitat, una oportunitat d’aprofundir en l’autoconeixement i un excel·lent recurs per desenvolupar la intel·ligència emocional. Així mateix, la relaxació-mindfulness constitueix una excel·lent aportació al neuroaprenentatge.

Amb aquesta finalitat, al Virolai introduïm el programa TREVA amb els següents objectius:

• Educar amb CONSCIÈNCIA PLENA.
• Aprendre a formar la PRÒPIA PRESÈNCIA a classe.
• Educar amb CALMA.
• Generar CONTACTE REAL (VINCLE) amb l’alumnat.
• Desenvolupar la PRÒPIA INTERIORITAT.

Durant dos anys els docents de totes les etapes han estat formant-se en les tècniques de relaxació, interiorització i mindfulness i ja ho estan aplicant a classe.

La formació ha estat dirigida pel Doctor Lluís López i el seu gabinet, amb la col·laboració del ICE (Institut de Ciències de l’Educació).