VISUAL THINKING

Aquesta tècnica consisteix en traduir els teus pensaments en imatges. Per a fer-ho, és imprescindible captar l’essència de les idees que vols transmetre. Al mateix temps, és una manera d’organitzar els teus pensaments, i també de comunicar-los amb eficàcia. Com a tècnica d’aprenentatge, ens permet obtenir una major retenció de la informació. A més de potenciar la creativitat, el rerefons de la tècnica del Visual Thinking és molt clar: si ets capaç de dibuixar quelcom, és perquè ho has entès. Dins de l’àmbit de la filosofia, a més, ens permet entendre que la realitat sempre és interpretació, en tant que sempre és interpretada pel subjecte (que comenta, que parla, que comunica).