El coaching és una metodologia d’acompanyament a una persona o grup de persones amb l’objectiu de desenvolupar tot el seu potencial per aconseguir uns objectius prefixats. El coaching es basa en la conversa, una conversa transformadora que fa passar a l’acció.

Parlar de coaching és parlar d’un mateix, de les veritats pròpies. El coaching proporciona un camí d’autoconeixement; la redescoberta d’un mateix a partir de la conversa. El coaching ens permet descobrir i reforçar les nostres fortaleses i també reflexionar sobre les nostres debilitats. Ens serveix per veure com ens plantegem les fites i quins mecanismes construïm per assolir-les nosaltres mateixos, permeten que els anhels esdevinguin realitat.

Per què estem aplicant el coaching educatiu  al Virolai?

Des de fa uns anys es va detectant un canvi actitudinal dels alumnes. Els adolescents d’avui en dia, en general  no accepten cap tipus de frustració i qualsevol mínim entrebanc els porta a situacions de pèrdua de control i un augment important dels nivells d’estrès

No ens sembla que aquestes actituds en molts casos necessitin d’una actuació pròpiament psicopedagògica i aquí és on entra el coaching. El coach no és un psicòleg ni pot solucionar problemes que necessiten teràpia o medicació, però  tampoc és cap mena de “gurú”.

Busquem  treure el màxim rendiment de cada alumne, descobrir el seu potencial tenint en compte que cadascú té uns objectius i percepcions diferents. En definitiva es tracta de detectar cap a on vol anar cada persona i acompanyar-la en aquest procés. És més ajudar a aprendre que ensenyar ja que ens proporciona un espai on els alumnes poden parlar lliurement, amb confidencialitat, reduir el nivell d’estrès i millorar la convivència dins del centre.

Una escola com la nostra és la més idònia per iniciar i consolidar un projecte d’aquest tipus: una línia, proximitat entre el professorat i els alumnes, cura de l’atenció individualitzada  i la voluntat d’oferir una proposta innovadora a les famílies.

El coaching educatiu fomenta i reforça l’acostament entre alumnes i escola.