El Fil conductor de curs ha esdevingut en el nostre centre un instrument pedagògic i educatiu molt valuós.
El procés de creació i definició del fil conductor d’un curs s’inicia el juny del curs anterior i creix i evoluciona al llarg del curs d’implementació. Pren cos teòric, pràctic i artístic i hi intervenen els diferents agents de la comunitat-centre.
Aquest recurs l’entenem en tres grans dimensions:
És un projecte de recerca i d’aprofundiment sobre un tema triat i consensuat. Un monogràfic que s’adapta a les diferents edats i vincula matèries.
És un estímul en l’ensenyament-aprenentatge ja que es potencia la incorporació i la pràctica de noves metodologies i activitats competencials. Així donem un nou impuls al caràcter propi del centre i suposa una font de nous projectes.
És el fil que vincula les activitats del curs acadèmic i és l’eix vertebrador d’alumnes i educadors des de 3 a 18 anys.