L’exercici quotidià de llegir és indispensable per crear, entendre i formar part del món perquè la lectura funciona com a suport de múltiples disciplines i ens desenvolupa el sistema intel·lectual i racional.
Amb el Projecte Lector volem que els nostres alumnes visquin el fet de llegir com un hàbit gratificant i enriquidor a partir diferents activitats grupals i individuals, llegint llibres en paper o mitjançant les noves tecnologies. Oferim diversitat de gèneres i de temàtiques i es potencia la lectura en totes les àrees del currículum.