El nom d’aquest projecte és el nostre petit homenatge al gran científic i visionari NIKOLA TESLA.

La nostra societat està cada cop més tecnificada i interconnectada, sorgeixen noves professions i apareixen nous reptes creatius i tecnològics. Per això neix al nostre centre el “Projecte Tesla”, amb la intenció de donar als nostres alumnes uns coneixements i eines bàsiques que facin que passin de ser mers consumidors d’enginys i programes a entenedors i partícips dels mateixos.
“Tesla” es desplega en quatre eixos bàsics:

Teoria i pràctica dels fonaments electromagnètics i aproximació a l’electrònica analògica.

Introducció a la PROGRAMACIÓ i ROBÒTICA

Disseny i impressió 3D

Aprofundiment en els microprocessadors. Arduinos.

 

PROGRAMACIÓ

Scratch és el programa triat per iniciar als alumnes en el món de la programació.
La seva interfície és molt atractiva i d’aparença senzilla. Però permet programar accions i animacions de molta complexitat.
Mentre “juguem” amb Scratch anem captant els principis bàsics de la programació: estructura, declaració de variables, funcions, dades, etc.
El proper pas serà fer interaccionar el programa amb el món físic mitjançant els mBots de makeblock.

ROBÒTICA

Per iniciar-nos en el món de la robòtica utilitzem l’entorn de Lego amb els seus We-do. Les peces de muntatge són les típiques de Lego i s’afegeixen sensors i motors. La seva programació està basada en el sistema de blocs de Lego.

 

DISSENY 3D

Sketchup és el programa escollit per disseny gràfic i modelat en 3D de l’empresa Trimble.
Es poden realitzar dissenys 3D de forma molt simple gràcies a la seva característica de modelatge per línies i cares de superfície. Conté un bon nombre d’eines que s’utilitzen de forma molt intuïtiva.

 

IMPRESSIÓ 3D

Un cop realitzats els dissenys 3D en Sketchup, els seus arxius d’extensió “stl” s’han de transformar a llenguatge “G-Code”, mitjançant el programa CURA o similars que és el que dóna les instruccions a la impressora 3D.
Al centre disposem de la impressora Witbox 2 de l’empresa BQ, que permet treballar amb diferents material per extrusió.

 

MICROPROCESSADORS

Un pas més en la programació i robòtica!
Aquest hardware està pensat per a la seva utilització en els cursos de 3r i 4t d’ESO, i també pels alumnes de batxillerat que tinguin interesos tecnològics o serveixi de suport pels seus Treballs de Recerca.
Utilitzarem la plataforma Arduino, o similar. Microcontroladors de nivell professional basats en el codi de programació C+, i complementats amb sensors, actuadors i semiconductors electrònics.

 

AULA TESLA

Per poder treballar adequadament amb els elements de robòtica, components electrònics, microprocessadors i impressió 3D ha sorgit l’Aula Tesla, pensada per a grups reduïts.