Virolive ràdio

Viroliveràdio és un projecte que realitzen els alumnes de 6è de primària durant tot el curs. La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars. Ens podeu…